Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách xã Nam Hải năm 2018
Số ký hiệu văn bản Số:07/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 26/12/2017
Ngày hiệu lực 01/01/2018
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách xã Nam Hải năm 2018
Hình thức văn bản Nghị Quyết
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Người ký duyệt Nguyễn Văn Trãi
Tài liệu đính kèm Tải về

Cơ quan chủ quản: Xã Nam Hải - Nam Trực - Nam Định
Địa chỉ: Xã Nam Hải - huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
Email: xanamhai.ntc@namdinh.gov.vn