Công văn của UBND huyện về việc thực hiện nhiệm vụ trong tháng đầu năm 2018
Số ký hiệu văn bản Số:07/UBND-VP
Ngày ban hành 09/01/2018
Ngày hiệu lực 09/01/2018
Trích yếu nội dung Công văn của UBND huyện về việc thực hiện nhiệm vụ trong tháng đầu năm 2018
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội
Người ký duyệt Nguyễn Đức Tiến
Tài liệu đính kèm scan0129 (1).pdf

Cơ quan chủ quản: Xã Nam Hải - Nam Trực - Nam Định
Địa chỉ: Xã Nam Hải - huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
Email: xanamhai.ntc@namdinh.gov.vn