Đề án xây dựng khu dân cư văn hóa Nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo
Số ký hiệu văn bản Số:03/ĐA-UBND
Ngày ban hành 20/12/2017
Ngày hiệu lực 20/12/2017
Trích yếu nội dung Đề án xây dựng khu dân cư văn hóa Nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo
Hình thức văn bản Đề án
Lĩnh vực Nông thôn mới
Người ký duyệt Nguyễn Đức Tiến
Tài liệu đính kèm Tải về

Cơ quan chủ quản: Xã Nam Hải - Nam Trực - Nam Định
Địa chỉ: Xã Nam Hải - huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
Email: xanamhai.ntc@namdinh.gov.vn