Tổng số: 150
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số: 797-CV/HU 09/11/2018 Công văn của Huyện ủy v/v thực hiện chế độ báo cáo định kỳ
Lượt xem: 1
Tải về 0
Số: 979/SNN-TTBVTV 08/11/2018 Công văn của Sở NN&PTNT v/v định hướng sản xuất vụ Xuân 2019
Lượt xem: 2
Tải về 1
Số: 01/HD-UBND 08/11/2018 Hướng dẫn của UBND huyện v/v tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2018, phát động phong trào thi đua năm 2019
Lượt xem: 4
Tải về 1
Số: 1191/CAT-PV05 07/11/2018 Công văn của Công an tỉnh Nam Định v/v đề nghị tăng cường thực hiện Nghị định 36/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo
Lượt xem: 0
Tải về 0
Số:26/2018/QĐ-UBND 02/11/2018 Quyết định của UBND tỉnh v/v Ban hành Quy định hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận đất ở trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 1
Tải về 0
Số: 99/KH-UBND 26/10/2018 Kế hoạch của UBND tỉnh v/v triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Lượt xem: 2
Tải về 0
Số: 512/UBND-VP8 26/10/2018 Công văn của UBND tỉnh v/v thực hiện kiến nghị của Bộ Tư pháp qua kiểm tra công tác đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Lượt xem: 1
Tải về 0
Số: 222/KH-HĐND 26/10/2018 Kế hoạch của HĐND tỉnh v/v tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 2
Tải về 0
Số: 427/UBND-TB 15/10/2018 Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị kiểm điểm việc thực hiện Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 27/2/2017 của UBND tỉnh về quy định mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn các huyện; Kiểm điểm một số nhiệm vụ lĩnh vực đất đai; việc thực hiện quyết định 22 của Thủ tướng chính phủ về hỗ trợ nhà ở cho người có công
Lượt xem: 2
Tải về 0
Số: 548-TB/HU 15/10/2018 Thông báo kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy ngày 12 tháng 10 năm 2018
Lượt xem: 2
Tải về 1
12345678910...

Cơ quan chủ quản: Xã Nam Hải - Nam Trực - Nam Định
Địa chỉ: Xã Nam Hải - huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
Email: xanamhai.ntc@namdinh.gov.vn