Tổng số: 77
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số: 01/CV-HĐND 17/05/2018 Công văn của Hội đồng nhân dân huyện Nam Trực v/v tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2018 Tải về
Số: 155/UBND-VP7 15/05/2018 Công văn của UBND tỉnh v/v tăng cường chỉ đạo tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019 Tải về
Số: 56/KH-UBND 11/05/2018 Kế hoạch của UBND tỉnh Triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2018 Tải về
Số: 55/KH-UBND 11/05/2018 Kế hoạch của UBND tỉnh đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng cho lao động nông thôn năm 2018 Tải về
Số: 54/KH-UBND 11/05/2018 Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn 2025 Tải về
Số: 956/QĐ-UBND 11/05/2018 Quyết định của UBND tỉnh v/v thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tỉnh Nam Định Tải về
Số: 302/SCT-QLNL 09/05/2018 Công văn của Sở Công thương v/v công tác đảm bảo an toàn lưới điện Tải về
Số: 922/QĐ-UBND 08/05/2018 Quyết định của UBND tỉnh v/v bổ sung kinh phí cho ngân sách huyện để hỗ trợ các xã, thị trấn xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Tải về
Số: 209/UBND-PNN&PTNT 08/05/2018 Công văn của UBND huyện v/v tiếp tục tập trung chỉ đạo vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện, đặc biệt trên hệ thống kênh mương Tải về
Số: 254/TB-UBND 08/05/2018 Thông báo của UBND huyện danh sách cán bộ các xã, thị trấn quản trị Trang thông tin điện tử xã, thị trấn Tải về
12345678

Cơ quan chủ quản: Xã Nam Hải - Nam Trực - Nam Định
Địa chỉ: Xã Nam Hải - huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
Email: xanamhai.ntc@namdinh.gov.vn